Asma Germe Yapılar

MEMBRAN MALZEME
 

Betonarme yapıların aksine basınca değil asimetrik çekme kuvvetiyle oluşan öngerme kuvvetine göre şekil (denge formu) alan hem taşıyıcı hem de örtü görevini gören bir yapı malzemesidir.

 

PROJELENDİRM
 


Membran yapılar doğası gereği yüzeylerinin minimum sıkıştırıcı ve bükümlü sertliğinden dolayı yalnız çekme gerilimini alırlar.Asma germe membran yapılarda statik analiz ve mimari tasarım birbirine entegre edilmek zorundadır.Membran geometrisi sistemin statik dengesini sağlamak için form bulma / denge formu tekniği ile oluşturulmaktadır.

Yapımızın üzerinde kar ve yağmur suyu birikmesiyle oluşabilecek torbalanmanın önüne geçmek için, sistem membran dokuma ve kablo ağları mesnetlenerek veya çekilerek öngermeye tabii tutulur.Membran ve kablo ağları arasında 3 boyutlu bir konfigürasyon oluşturulur. Bunun sonucunda hem düz bir yüzey oluşmasının, hem de torbalanmanın önüne geçilerek suyun tahliyesi sağlanmış olur. Öngerme sonucu denge formu sağlanarak sistem statik analize hazır hale getirilir.


 
Asma Germe Membran Modelleme


                                                KESME KALIPLARI
Statik analiz sonucunda belirlenen form, şeritler halinde parçalanarak Kesme Kalıpları (Cutting Patterns – Patterning Proces) hazırlanır ve uygun bir yöntemle birleştirilir.   Kesme kalıbı yöntemleri; Membran örtünün birleştirilmesinde kullanılan dört yöntem var.


Dikişli Birleşim 
Pvc kaplı polyester membran için uygundur. Birleşimden sonra dikişlerin üzeri pvc ile kaplanmalıdır. Dikişli eklerde ekin çekme dayanımı membran malzemenin çekme dayanımının %70i kadar olmalıdır.

Isı Kaynaklı Birleşim Bu tür birleştirme yönteminde kullanılacak ısının yüksekliği membran üretici firmasından alınacak değerler göz önünde bulundurularak yapılır ve membran erime ısısının üzerinde olmalıdır. Kaynak direnci, 23 OC sıcaklıkta membran malzeme çekme dayanımının %85 ini sağlamalıdır.

Yüksek Frekanslı Birleşim Birleştirilecek iki kaynak yüzeyine radyo frekanslı elektromanyetik dalgalar gönderilerek malzeme içindeki moleküllerin saniyede yaklaşık 25 milyon devir hızında hareket etmeleri sağlanarak, moleküller arasında meydana gelen sürtünme sayesinde malzemeyi birbirine kaynaştırmak için gerekli ısı yaratılarak birleşim yapılmış olur.

 

 

Mekanik Birleşim

Proje büyüklüğü veya montaj kolaylığı açısından tercih edilen birleştirme yöntemidir. Montaj sahasında yerinde uygulama yapılır.

Çeşitli Bağlantı AparatlarıMembran Aparat Detayları 

Çelik İmalatı

Statik analiz sonucunda projelendirilen çelik imalatı mevcut şartnameler ve yönetmelikler eşliğinde St37 veya tercihen St52 kalitesinde malzemeler kullanılarak gerçekleştirilir.Bağlantı detaylarında kullanılacak cıvata,somun ve pullara ayrıca kullanılan köşe plakaları , halatlar ve germe aparatlarına elektro galvaniz uygulanarak korozyona karşı koruma sağlanmış olur. Sistemlerimizde kullanılacak cıvata, somun pullar 8.8 veya 10.8 kalitede olmalıdır.
 

Montaj

İş Sağlığı Güvenliği çerçevesinde gerekli emniyetler alınarak profesyonel şekilde montaj yapılmaktadır